Menemui pepijat atau menyelesaikan tugas?

Hantar kepada kami untuk semakan ..

Sila gunakan borang ini untuk mengemukakan pepijat, pembetulan atau item kerja yang lengkap.
Pastikan untuk mengetip semua tangkapan skrin, dokumen dan kod untuk dilampirkan ke borang ini.

Maklumat Pengguna
Ringkasan Tugas
Penerangan - teks sahaja
Lampiran - fail zip tunggal *


Seret dan lepas fail zip