Vilkår

 1. definisjoner

  1. "Bruker" betyr kontoansøker eller person som bruker JSEcoin-plattformen.
  2. "Utgiver" betyr kontoansøker eller person som er ansvarlig for distribusjonen av JSEcoin webmining javascript-koden.
  3. "Annonsen" En elektronisk form for annonsering vises fra utgiverens nettsted.
  4. "Nettstedet" er utgiverens eide eiendom som brukes til å gi annonseringsplass til annonsøren.
  5. "JSEcoin" er nettverket, som drives av JSEcoin Limited, som fungerer som cryptocurrency teknologi leverandør.
  6. "Trafikk" er tilførselen av brukere fra en forlagswebside til JSEcoin-plattformen.
  7. "Miner" er noen som utfører hashing-algoritmen for å sikre JSEcoin-nettverket.
 2. Forhold

  1. Disse "Vilkårene" påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.
  2. Alle kontrakter og innkjøpsordre som er utarbeidet av JSEcoin skal anses å inkorporere disse vilkårene som skal ha forrang i forhold til andre dokumenter eller kommunikasjoner fra annonsøren eller utgiveren.
  3. Hvis det kreves endringer i disse vilkårene, er det foretrukket at de bekreftes skriftlig.
  4. JSEcoin Limited, JSEcoin-ansatte, JSEcoin-tilknyttede selskaper er ikke finansielle rådgivere, og ingen informasjon om dette nettstedet eller tredjepartssider og korrespondanse bør under alle omstendigheter anses som økonomisk rådgivning. Investorer er ansvarlige for å gjennomføre egen due diligence og forskning.
  5. Disse vilkårene og eventuelle tvister vil bli regulert i henhold til lovene i Storbritannia.
 3. Liquidty

  1. JSEcoin er ikke ansvarlig for bytte av tokens eller mynter til fiat-valutaer som USD / EUR / GBP.
  2. JSEcoin kan ikke hjelpe til med å løse problemer når mynter og tokens er solgt via tredjeparter og utvekslinger.
  3. JSEcoin påtar seg intet ansvar for å betale inntektsskatt, banktilsyn eller valutaavgift på utgiverens vegne. Ta kontakt med din lokale skattemyndighet for ytterligere råd om eventuelle gjeldende inntektsskattordninger.
 4. Levering av personvernserklæring

  1. Mens alle fornuftige forsøk skal gjøres for å sikre pålitelig og konsistent levering av personvernerklæringen og annonser JSEcoin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, kostnader, skader eller utgifter som utgiveren eller noen annen person eller selskap oppstår direkte eller indirekte ut av noen feil fra annonseringsnettverket.
 5. Publisitet

  1. JSEcoin kan bruke navn, varemerker og / eller korrespondanse fra utgivere, annonsører eller tredjeparter uten skriftlig forhåndsgodkjenning.
 6. Statistikk og avvik

  1. Alle trafikkinntekter beregnes ut fra JSEcoin statistikk. Disse vil være det eneste grunnlaget for beregning av inntekter for utgivere.
  2. JSEcoin statistikk kan ikke være 100% nøyaktig, og dette er akseptert av både utgivere og gruvearbeidere.
  3. Ved manglende registrering av statistikk fra nettverket. JSEcoin vil estimere inntekter og kostnader basert på tidligere og historisk statistikk. Vår beslutning om å sette disse prisene vil være endelig og ikke omsettelig.
 7. Eierskap og risiko

  1. Eventuell risiko i gruvedrift og reklame skal sendes direkte til annonsøren ved levering av annonsen fra utgiveren.
  2. Ingen garantier kan gjøres med hensyn til trafikkvalitet, og JSEcoin vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av dårlig kvalitetstrafikk.
 8. Avbestilling og refusjon

  1. En annonsør kan når som helst avbryte en kampanje. Annonsenettverket gir sanntidskontroll av denne funksjonen, men som en forholdsregel anbefales det å gi 24 timers varsel skriftlig der det er mulig.
  2. Hvis du er en annonsør, har du rett, i tillegg til dine andre rettigheter, å kansellere kontrakten din og motta tilbakebetaling. Du må kontakte oss og informere oss skriftlig om ditt ønske om å kansellere kontoen din. Innlogging vil da bli fjernet, og gjenværende saldo blir betalt tilbake til deg. Eventuelle bank / paypal avgifter fra dette vil bli belastet annonsøren.
  3. Hvis du er utgiver, har du rett til, i tillegg til dine andre rettigheter, å kansellere kontrakten når som helst. Du må kontakte oss og informere oss skriftlig om ditt ønske om å kansellere kontoen din. Innlogging vil da bli fjernet, og gjenværende saldo blir kun utbetalt dersom den oppfyller minimumsgrensene som angitt i seksjonen
 9. Force Majeure

  1. I tilfelle at JSEcoin forhindres i å utføre sine forpliktelser i henhold til en kontrakt for salg som et resultat av en hvilken som helst årsak utenfor kontrollen som, men ikke begrenset til, Guds handlinger, krig, streik, låsing, maskinvarefeil, sikkerhetsbrudd, Overflod og svikt av tredjeparter for å levere reklame, skal JSEcoin bli løst fra sine forpliktelser og forpliktelser under slik kontrakt for salg så lenge slik oppfyllelse er forhindret.
 10. klager

  1. Hvis du har en klage om vår tjeneste eller varer eller tjenester du kjøper fra JSEcoin, vennligst kontakt oss umiddelbart. Du vil bli kontaktet så snart som mulig av vår hørsel fra deg og sikte på å gi en oppløsning innen 5 virkedager.
  2. Alle klager vil bli behandlet på en rettferdig og konfidensiell måte.
 11. Ansvar

  1. Under ingen omstendigheter vil JSEcoin eller JSEcoin Limited være ansvarlig for eventuelle tap som brukerne, gruvearbeidere eller utgivere får.
  2. Vårt totalansvar vil aldri overstige mer enn $ 100 USD per hendelse, der en rekke hendelser eller kampanjer regnes som en enkelt hendelse.
  3. Vi er ikke ansvarlige for tap forårsaket av tredjeparter, inkludert de som bruker annonseringsnettverket.
 12. Endringer i vilkår og betingelser

  1. JSEcoin har rett til å endre disse vilkårene og vilkårene som vi anser til enhver tid.
  2. En oppdatert kopi av de nåværende vilkårene vil bli gitt på følgende nettadresse:
 13. Dersom en gruve eller utgiver ikke godtar endringer, har de rett til å si opp avtalen skriftlig innen 14 dager etter at endringen er gjort.
 • Budsjetter, Captitalization og Hashing Vanskelighetsgrad

  1. Mens alle anstrengelser gjøres for å tilfredsstille miners krav til budsjetter, forbeholder vi seg retten til å endre gruvebelønningene og ishøvelproblemer når som helst uten varsel.
  2. JSEcoin forbeholder seg retten til å introdusere nye mynter og distribuere mynter som det passer. Alle transaksjoner vil bli gjort offentlig tilgjengelig.
 • Skader på systemer

  1. JSEcoin er ikke ansvarlig for tap som skyldes skade på maskinvare eller programvare som skyldes gruvedrift.
 • Nettstedskrav

  1. JSEcoin har en nulltoleransepolicy på følgende nettside og annonseringsinnhold:
   • Barnpornografi
   • Seksuell oppførsel med dyr
   • Voldelig eller fornærmende innhold
   • Racistisk, sexistisk eller diskriminerende innhold
   • Innhold eller bilder av en person uten hans / hennes samtykke
   • Kriminelle handlinger
   • Misvisende investeringsråd
   • Spyware, skadelig programvare, adware og ulovlig programvare
   • Piratkopiert innhold / Opphavsrettskrenkelser
   • Ulovlige aktiviteter som nettsøppel og phishing
   • Eventuelle scatalogiske aktiviteter
   • Uautorisert bruk av tredjeparts varemerker
   • Fremme av narkotika eller tilhørende utstyr
   • Eventuelt innhold som retter seg mot barn i alderen 18 eller yngre
   • Gambling eller online-spill som retter seg mot amerikanske publikum
   • Betalt for å klikke annonsering (PTC)
   • Auto surf trafikk generatorer
   • Pop unders eller iframing innhold.
  2. Personvernerklæringen med opsjonsalternativet må vises til brukerne. Ingenting bør gjøres for å skjule eller restylle dette varselet.
  3. Nettsted-ID-er må samsvare med domenenavnet som skriptet kjører på.
  4. Eventuelle brudd på avsnitt 15.1 kan medføre umiddelbar avslutning av utgiverkontoen din.
 • applikasjoner

  1. Søknader om kontoer på nettverket vil bli godkjent eller nektet etter eget skjønn av JSEcoin-ansatte av hvilken som helst grunn vi anser som passende.
 • Misbruk

  1. Enhver misbruk av systemet vil resultere i umiddelbar opphør eller lukning av brukerkontoen.
  2. Misbruk vil bli vurdert alene av JSEcoin-ansatte og kan være basert på hvilken som helst faktor vi ser hensiktsmessig.
  3. Utgivere som bruker en hvilken som helst metode for kunstig økning av antall visninger som vises, vil ha sine kontoer umiddelbart stengt. All trafikk oppgitt bør være ekte brukere.
  4. Koden som er gitt for utgivere som javascript-taggen, må ikke endres eller gjenbrukes på noen måte.
  5. Opprettelse av flere kontoer på systemet uten forhåndsgodkjenning vil bli ansett som misbruk.
  6. Utgiverkoden må bare plasseres på domener eid av webmaster eller med skriftlig tillatelse fra eieren av nettsiden.
  7. NettstedetID som brukes i utgiverkoden må samsvare med det eide domenet til nettredaktøren.
  8. Bruk av IP-endringstjeneste som VPN, proxy, TOR eller ethvert system som skjuler eller endrer IP-adressen din, er forbudt. Vi sjekker brukerens IP-adresser mot tredjepartslister for å identifisere lovbrytere.
 • Lukking av konto

  1. Ved avslutning av konto vil utgiveren ikke ha rett til noen godtgjørelse av resterende midler på kontoen.
 • Bruk av informasjonskapsler

  1. JSEcoin bruker informasjonskapsler og localStorage til å lagre informasjon på en brukers datamaskin. Denne informasjonen brukes da til målretting av annonsører, inkludert retargetingskampanjer. En retargetingskampanje er når en informasjonskapsel er plassert, noen ganger av en tredjepart, på brukerens datamaskin, og deretter blir annonser vist til brukere med den aktuelle informasjonskapselen. Hver utgiver er ansvarlig for å oppdatere vilkårene, personvernreglene og eventuelle andre juridiske dokumenter som kreves for bruk av informasjonskapsler og retargeting i deres lokale region.
 • Åndsverk

  1. JSEcoins medstiftere beholder alle rettigheter, tittel og interesse for dette nettstedet, dets produkter og tjenester, inkludert alle opphavsrettigheter, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker, handelsnavn, logoer, slagord, grafikk, skript, kode, videoer, tekst, programvare, filer, innhold, informasjon og andre immaterielle rettigheter.
 • Erstatning

  1. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil du skadesløs, forsvare og holde uskyldig oss og våre respektive tidligere, nåværende og fremtidige ansatte, offiserer, direktører, entreprenører, konsulenter, aksjeeiere, leverandører, leverandører, tjenesteleverandører, morselskaper, datterselskaper , tilknyttede selskaper, agenter, representanter, forgjengere, etterfølgere og tildelte fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, kostnader og utgifter.
  2. Vi forbeholder oss retten til å utøve eneste kontroll over forsvaret på bekostning av ethvert erstatningskrav i henhold til disse vilkårene.
 • henvisninger

  1. All henvisningstrafikk bør være ekte brukere, falske kontoer og botstrafikk vil resultere i kontospenninger.
  2. JSEcoin-brukere med dupliserte IP-adresser og andre faktorer som indikerer dupliserte kontoer, vil ikke bli betalt. Dette inkluderer to brukere å registrere seg fra samme kontor / hjem.
  3. JSEcoin personell forbeholder seg retten til å suspendere eventuelle kontoer som vi mener har misbrukt systemet. Vår beslutning er endelig og er ikke ansvarlig for rettssaker.
 • Skatt

  1. Brukere og utgivere er eneansvarlig for offentliggjøring og beskatning av alle digitale eiendeler.
  2. JSEcoin Limited vil ikke holdes ansvarlig for skattemessige konsekvenser ved overføring eller innehaver av digitale eiendeler i din hjem jurisdiksjon.
 • Diverse

  1. Eventuelle kontrakter skal i alle henseender tolkes og fungere som en engelsk kontrakt og i samsvar med engelsk lov.
  2. JSEcoin vil ikke bli holdt ansvarlig for brudd på retningslinjer eller lover utenfor Storbritannia.
  3. I tilfelle en sikkerhetsbrudd, datatap, utviklingsproblem eller annen grunn, ser JSEcoin-teamet seg, forbeholder vi oss retten til å tilbakestille blokkkjeden til geneseblokken eller en tidligere sikkerhetskopi. Når det er mulig, vil vi medføre kontosaldoer fremover, men brukeren aksepterer risikoen for at det kan være nødvendig å tilbakestille eller reversere blokkkjeden som kan føre til tap av midler eller transaksjonsdata.
  4. Hvis noen av disse vilkårene som ikke er grunnleggende, er funnet å være ulovlige eller ikke-håndhevbare, vil slik vurdering ikke påvirke gyldigheten eller eksigibiliteten av resten av disse vilkårene.