JSE Blockchain Explorer

Utforsk JSE Blockchain

Blockchain explorer gir et offentlig tilgangspunkt til JSEcoin-blokkkjeden. Dette kan brukes sammen med API for å finne ut hvem som eier hva eller hvem de nyeste gruvebelønningene skal til. Vær oppmerksom på at sensitive data som e-postadresser eller referanser ikke er registrert eller vist i blokkkjeden.

Blockchain explorer er skrevet ved hjelp av sanntids datakommunikasjon, noe som betyr at du kan se dataene som utvikler seg etter hvert som de 30 sekunders blokkene er fullført.

http://blockchain.jsecoin.com