Villkor

 1. Definitioner

  1. Med "Användare" avses kontoansökare eller person som använder JSEcoin-plattformen.
  2. Utgivaren betyder kontoansökare eller person som ansvarar för distributionen av JSEcoin webmining javascript-koden.
  3. "Annonsen" En elektronisk form av reklam som visas från förläggarens webbplats.
  4. "Webbplatsen" är förlagets ägda egendom som används för att tillhandahålla annonsutrymme för annonsören.
  5. "JSEcoin" är nätverket, som drivs av JSEcoin Limited som fungerar som leverantör av kryptokurrencyteknologi.
  6. "Trafik" är utbudet av användare från en utgivares webbplats till JSEcoin-plattformen.
  7. "Miner" är någon som utövar hashingalgoritmen för att säkra JSEcoin-nätverket.
 2. Betingelser

  1. Dessa "Villkor" påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.
  2. Alla kontrakt och inlämningsorder som görs av JSEcoin ska anses innehålla dessa villkor som ska råda över något annat dokument eller meddelande från annonsören eller utgivaren.
  3. Om några ändringar av dessa villkor är nödvändiga, är det bättre att de bekräftas skriftligen.
  4. JSEcoin Limited, JSEcoin-anställda, JSEcoin-affiliates är inte finansiella rådgivare och ingen information om denna webbplats eller tredje parts webbplatser och korrespondens bör under alla omständigheter betraktas som ekonomisk rådgivning. Investerare är ansvariga för att genomföra egen due diligence och forskning.
  5. Dessa villkor och eventuella tvister kommer att regleras enligt Förenade kungarikets lagar.
 3. Liquidty

  1. JSEcoin ansvarar inte för utbyte av tokens eller mynt till fiat-valutor som USD / EUR / GBP.
  2. JSEcoin kan inte hjälpa till med att lösa problem när mynt och tokens har sålts via tredje part och utbyte.
  3. JSEcoin påtar sig inget ansvar för att betala inkomstskatt, bankavgifter eller valutavgifter på utgivarens vägnar. Kontakta din lokala skattemyndighet för ytterligare råd om eventuella tillämpliga inkomstskattesystem.
 4. Leverans av sekretessmeddelande

  1. Medan alla rimliga ansträngningar ska göras för att tillhandahålla tillförlitlig och konsekvent leverans av sekretessmeddelandet och annonserna ska JSEcoin inte vara ansvarig för förluster, kostnader, skador eller utgifter som utgivaren eller någon annan person eller företag uppstår som direkt eller indirekt uppkommer misslyckande från annonsnätverket.
 5. Publicitet

  1. JSEcoin får använda namn, varumärken och / eller korrespondens från utgivare, annonsörer eller tredje part utan föregående skriftligt godkännande.
 6. Statistik och avvikelser

  1. Alla trafikinkomster beräknas från JSEcoin-statistiken. Dessa kommer att vara den enda grunden för beräkning av intäkter för utgivare.
  2. JSEcoin-statistiken kanske inte är 100% korrekt och detta godkänns av både utgivare och gruvarbetare.
  3. Vid misslyckande att spela in statistik från nätverket. JSEcoin kommer att beräkna intäkter och kostnader baserat på tidigare och historisk statistik. Vårt beslut när det gäller att fastställa dessa priser är slutgiltigt och inte förhandlingsbart.
 7. Ägarskap och Risk

  1. Eventuell risk vid gruvdrift och reklam ska ske direkt till annonsören vid leverans av annonsen från utgivaren.
  2. Inga garantier kan göras avseende trafikkvalitet och JSEcoin ansvarar inte för eventuella förluster som uppkommit vid trafik av dålig kvalitet.
 8. Avbokning och återbetalning

  1. En annonsör kan när som helst avbryta en kampanj. Reklamnätet ger realtidskontroll av den här funktionen, men som en försiktighet rekommenderas det att ge 24 timmars varsel skriftligt om möjligt.
  2. Om du är en annonsör har du rätt att, förutom dina andra rättigheter, avbryta ditt kontrakt och få en återbetalning. Du måste kontakta oss och informera oss skriftligen om din önskan att avbryta ditt konto. Din inloggning kommer då att tas bort och ditt återstående belopp betalas tillbaka till dig. Eventuella bank- / paypalavgifter från detta debiteras annonsören.
  3. Om du är utgivare har du rätt till, förutom dina andra rättigheter, att säga upp ditt kontrakt när som helst. Du måste kontakta oss och informera oss skriftligen om din önskan att avbryta ditt konto. Din inloggning kommer då att tas bort och din återstående balans betalas ut endast om den uppfyller minimitrösklarna som beskrivs i avsnittet
 9. Force majeure

  1. Om JSEcoin hindras från att fullgöra sina skyldigheter enligt ett kontrakt för försäljning till följd av orsak som inte överensstämmer med det, men inte begränsat till Guds, Krigs, Strikes, Lock-outs, Hårdvarufel, Säkerhetsbrott, Överflöd och misslyckande av tredje part för att leverera reklam ska JSEcoin befrias från sina skyldigheter och skulder enligt sådant kontrakt till försäljning så länge som sådan uppfyllelse förhindras.
 10. klagomål

  1. Om du har ett klagomål om vår tjänst eller varor eller tjänster du köper från JSEcoin, var god kontakta oss omedelbart. Du kommer att kontaktas så snart som möjligt av vår utfrågning från dig och syfta till att ge en resolution inom 5 arbetsdagar.
  2. Alla klagomål kommer att behandlas på ett rättvist och konfidentiellt sätt.
 11. Ansvar

  1. Under inga omständigheter kommer JSEcoin eller JSEcoin Limited att vara ansvarig för eventuella förluster som drabbar användarna, gruvarbetarna eller förläggarna.
  2. Vårt totala ansvar kommer aldrig att överstiga mer än $ 100 USD per händelse där en serie händelser eller kampanjer anses vara en enda händelse.
  3. Vi är inte ansvariga för förluster som orsakas av tredje part, inklusive de som använder reklamnätet.
 12. Ändringar av villkoren

  1. JSEcoin har rätt att ändra dessa villkor när som helst, vilket vi anser vara av någon anledning.
  2. En uppdaterad kopia av de nuvarande villkoren kommer att finnas på följande webbadress:
 13. Om en gruvarbetare eller utgivare inte godkänner något ändringsförslag har de rätt att säga upp avtalet skriftligen inom 14 dagar efter det att ändringen gjorts.
 • Budgets, Captitalization och Hashing Svårighetsgrad

  1. Samtidigt som alla ansträngningar görs för att möta miners krav på budgetar förbehåller vi sig rätten att ändra gruvbelöningen och hashing-svårigheten när som helst utan föregående meddelande.
  2. JSEcoin förbehåller sig rätten att införa nya mynt och distribuera mynt som det passar. Alla transaktioner kommer att göras offentligt tillgängliga.
 • Skador på system

  1. JSEcoin ansvarar inte för förluster som orsakats av skador på hårdvaru- eller mjukvarusystem som orsakats av gruvdrift.
 • Webbsida standarder

  1. JSEcoin har en nolltoleranspolicy på följande webbplats och reklaminnehåll:
   • Barnpornografi
   • Sexuellt beteende med djur
   • Våldsamt eller missbrukande innehåll
   • Racistisk, sexistisk eller diskriminerande innehåll
   • Innehåll eller bilder av en person utan hans / hennes samtycke
   • Brott
   • Bedrägliga investeringsrådgivning
   • Spionprogram, skadlig kod, adware och annan olaglig programvara
   • Piratkopierat innehåll / upphovsrättsintrång
   • Olagliga aktiviteter som skräppost och phishing
   • Eventuella katalogiska aktiviteter
   • Obehörig användning av varumärken från tredje part
   • Främjande av droger eller relaterade tillbehör
   • Allt innehåll riktar sig till barn i åldern 18 år eller yngre
   • Gambling eller online-satsning som riktar sig till amerikanska publiken
   • Betalad att klicka på annonsering (PTC)
   • Automatisk surfa trafikgeneratorer
   • Pop unders eller iframing innehåll.
  2. Sekretessmeddelandet med opt-out-alternativet måste visas för användare. Inget bör göras för att gömma eller återställa denna notifikation.
  3. Webbplatsens ID måste matcha det domännamn som skriptet körs på.
  4. Eventuella brott mot avsnitt 15.1 kan leda till omedelbar uppsägning av ditt utgivarkonto.
 • tillämpningar

  1. Ansökningar om konton i nätverket kommer att godkännas eller avvisas enligt JSEcoins anställdas eget omdöme av någon anledning som vi anser lämpliga.
 • Missbruka

  1. Eventuella missbruk av systemet kommer att resultera i omedelbar upphörande eller stängning av användarkontot.
  2. Misbruk kommer att bedömas uteslutande av JSEcoins anställda och kan baseras på vilken som helst faktor vi anser lämplig.
  3. Utgivare som använder någon metod för att artificiellt öka antalet levererade visningar kommer att ha sina konton omedelbart stängda. All trafik som tillhandahålls bör vara äkta användare.
  4. Kod som tillhandahålls för utgivare som javascript-taggen får inte ändras eller återanvändas på något sätt.
  5. Att skapa flera konton på systemet utan förhandstillstånd anses vara missbruk.
  6. Utgivarkoden måste endast placeras på domäner som ägs av webmaster eller med skriftligt tillstånd från webbplatsens ägare.
  7. SiteID som används i utgivarkoden måste matcha webbadressens ägda domän.
  8. Användning av IP-ändringsservice, som VPN, proxy, TOR eller något system som döljer eller ändrar din IP-adress är förbjuden. Vi kontrollerar användarnas IP-adresser mot tredje parts listor för att identifiera brottslingar.
 • Avslutande av konto

  1. Vid stängning av konto kommer utgivaren inte att ha rätt till ersättning för resterande medel i kontot.
 • Användning av kakor

  1. JSEcoin använder cookies och localStorage för att lagra information på en användares dator. Denna information används sedan för inriktning av annonsörer, inklusive omriktningskampanjer. En omriktad kampanj är när en cookie placeras, ibland av en tredje part, på användarens dator och sedan visas annonser till användare med den specifika cookien. Varje utgivare ansvarar för att uppdatera villkoren, integritetspolicyen och andra juridiska dokument som krävs för användning av cookies och omriktning i sin lokala region.
 • Immateriell äganderätt

  1. JSEcoins medstifter behåller alla rättigheter, titel och intresse för denna webbplats, dess produkter och tjänster, inklusive alla upphovsrätt, patent, affärshemligheter, varumärken, handelsnamn, logotyper, slagord, grafik, skript, kod, video, text, programvara, filer, innehåll, information och andra immateriella rättigheter.
 • Skadeersättning

  1. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kommer du att befria, försvara och hålla oss oförskämda oss och våra respektive nuvarande, nuvarande och framtida anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, entreprenörer, konsulter, aktieägare, leverantörer, leverantörer, tjänsteleverantörer, moderbolag, dotterbolag , affiliates, agenter, företrädare, föregångare, efterträdare och tilldelningar från och mot alla krav, skador, skulder, förluster, kostnader och kostnader.
  2. Vi förbehåller oss rätten att utöva ensam kontroll över försvaret, på din bekostnad, av eventuella skadeståndsanspråk enligt dessa villkor.
 • remisser

  1. All hänvisningstrafik bör vara genuina användare, falska konton och bottrafik kommer att leda till uppsägningar av konto.
  2. JSEcoin-användare med dubbla IP-adresser och andra faktorer som indikerar dubbla konton betalas inte. Detta inkluderar två användare som registrerar sig från samma kontor / hem.
  3. JSEcoin personal reserverar sig rätten att upphäva alla konton som vi anser ha missbrukat systemet. Vårt beslut är slutgiltigt och är inte föremål för rättsliga förfaranden.
 • Beskattning

  1. Användare och utgivare är ensamma ansvariga för offentliggörandet och beskattningen av alla digitala tillgångar.
  2. JSEcoin Limited ansvarar inte för skattemässiga konsekvenser för överföring eller innehav av digitala tillgångar i ditt hem jurisdiktion.
 • Blandat

  1. Alla kontrakt skall i alla avseenden tolkas och fungera som ett engelska kontrakt och i enlighet med engelsk lag.
  2. JSEcoin ansvarar inte för eventuella brott mot riktlinjer eller lagar utanför Storbritannien.
  3. I händelse av säkerhetsbrott, dataförlust, utvecklingsproblem, eller av någon annan anledning, anser JSEcoin-teamet passande, förbehåller vi oss rätten att återställa blockchain till genesis-blocket eller en tidigare säkerhetskopia. När så är möjligt kommer vi att överföra kontobalanser framåt men användaren accepterar risken att det kan vara nödvändigt att återställa eller vända blockchain som kan leda till förlust av medel eller transaktionsdata.
  4. Om någon del av dessa villkor som inte är grundläggande har visat sig vara olaglig eller oförklarlig, kommer sådant resultat inte att påverka giltigheten eller verkställigheten av resten av dessa villkor.