Kami menggunakan kuki untuk menyediakan perkhidmatan kami dengan lebih baik.
Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju penggunaan cookies kami .

Terma

 1. Definisi

  1. "Pengguna" bermaksud pemohon akaun atau orang yang menggunakan platform JSEcoin.
  2. "Penerbit" bermaksud pemohon akaun atau orang yang bertanggungjawab untuk pengedaran kod javascript webmining JSEcoin.
  3. "Iklan" Pengiklanan elektronik yang dipaparkan dari laman web penerbit.
  4. "Laman Web" adalah harta milik penerbit yang digunakan untuk menyediakan ruang iklan untuk pengiklan.
  5. "JSEcoin" ialah rangkaian yang dikendalikan oleh JSEcoin Limited yang bertindak sebagai penyedia teknologi cryptocurrency.
  6. "Trafik" adalah pembekalan pengguna dari laman web penerbit ke platform JSEcoin.
  7. "Miner" adalah seseorang yang menjalankan algoritma hashing untuk menjamin rangkaian JSEcoin.
 2. Syarat-syarat

  1. "Terma dan Syarat" ini tidak menjejaskan hak berkanun anda sebagai pengguna.
  2. Semua kontrak dan pesanan kemasukan yang dibuat oleh JSEcoin akan dianggap sebagai memasukkan terma dan syarat ini yang akan mengatasi sebarang dokumen atau komunikasi lain dari pengiklan atau penerbit.
  3. Jika apa-apa pindaan kepada terma dan syarat ini diperlukan, lebih baik jika mereka disahkan secara bertulis.
  4. JSEcoin Limited, pekerja JSEcoin, sekutu JSEcoin bukan penasihat kewangan dan tidak ada maklumat di laman web ini atau laman web pihak ke-3 dan surat-menyurat harus diambil sebagai nasihat kewangan dalam keadaan apa pun. Pelabur bertanggungjawab untuk menjalankan usaha dan penyelidikan mereka sendiri.
  5. Terma ini dan sebarang pertikaian yang timbul akan ditadbir di bawah undang-undang United Kingdom.
 3. Liquidity

  1. JSEcoin tidak bertanggungjawab untuk pertukaran token atau duit syiling untuk menukarkan mata wang seperti USD / EUR / GBP.
  2. JSEcoin tidak dapat membantu menyelesaikan masalah apabila duit syiling dan token telah dijual melalui pihak ketiga dan pertukaran.
  3. JSEcoin tidak bertanggungjawab untuk membayar sebarang cukai pendapatan, komisyen perbankan atau yuran mata wang bagi pihak penerbit. Sila hubungi pihak berkuasa cukai tempatan untuk nasihat lanjut mengenai skim cukai pendapatan yang berkenaan.
 4. Penghantaran notis privasi

  1. Walaupun setiap usaha yang munasabah dibuat untuk menyediakan penyampaian notis privasi dan iklan yang dipercayai dan konsisten JSEcoin tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kos, ganti rugi atau perbelanjaan yang ditanggung oleh penerbit atau mana-mana orang atau syarikat yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari mana-mana kegagalan dari rangkaian pengiklanan.
 5. Publisiti

  1. JSEcoin boleh menggunakan nama, tanda dagangan dan / atau surat-menyurat penerbit, pengiklan atau mana-mana pihak ketiga tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu.
 6. Statistik dan percanggahan

  1. Semua hasil trafik akan dikira dari statistik JSEcoin. Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk mengira pendapatan untuk penerbit.
  2. Statistik JSEcoin mungkin tidak 100% tepat dan ini diterima oleh penerbit dan pelombong.
  3. Sekiranya berlaku kegagalan untuk merakam statistik dari rangkaian. JSEcoin akan menganggarkan pendapatan dan kos berdasarkan statistik terdahulu dan sejarah. Keputusan kami mengenai menetapkan kadar ini akan muktamad dan tidak boleh dirundingkan.
 7. Pemilikan dan Risiko

  1. Apa-apa risiko dalam perlombongan dan pengiklanan hendaklah terus dihantar kepada pengiklan apabila penghantaran iklan dari penerbit.
  2. Tiada jaminan boleh dibuat berkenaan dengan kualiti trafik dan JSEcoin tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang ditimbulkan oleh trafik berkualiti buruk.
 8. Pembatalan dan Bayaran Balik

  1. Pengiklan boleh membatalkan kempen pada bila-bila masa. Rangkaian pengiklanan menyediakan kawalan masa nyata ke atas ciri ini namun sebagai langkah berjaga-jaga adalah disyorkan untuk memberikan notis 24 jam secara bertulis jika mungkin.
  2. Sekiranya anda seorang pengiklan, anda mempunyai hak, sebagai tambahan kepada hak anda yang lain, untuk membatalkan kontrak anda dan menerima bayaran balik. Anda mesti menghubungi kami dan memaklumkan kepada kami secara bertulis tentang keinginan anda untuk membatalkan akaun anda. Log masuk anda kemudian akan dialih keluar dan baki anda akan dibayar kembali kepada anda. Bayaran bank / paypal dari ini akan dikenakan kepada pengiklan.
  3. Sekiranya anda penerbit anda mempunyai hak, sebagai tambahan kepada hak anda yang lain, untuk membatalkan kontrak anda pada bila-bila masa. Anda mesti menghubungi kami dan memaklumkan kepada kami secara bertulis tentang keinginan anda untuk membatalkan akaun anda. Log masuk anda kemudian akan dialih keluar dan baki baki anda akan dibayar hanya jika ia memenuhi ambang minimum seperti yang digariskan dalam bahagian
 9. Force Majeure

  1. Sekiranya JSEcoin dihalang daripada menjalankan kewajipannya di bawah suatu kontrak untuk dijual disebabkan oleh sebarang sebab di luar kawalannya seperti tetapi tidak terhad kepada Akta Tuhan, Perang, Penyerang, Kunci Keluar, Kegagalan Perkakasan, Pelanggaran Keselamatan, Banjir dan Kegagalan pihak ketiga untuk menyampaikan pengiklanan, JSEcoin akan dibebaskan dari kewajiban dan liabilitinya di bawah kontrak untuk dijual selama pengekalan tersebut dicegah.
 10. Aduan

  1. Sekiranya anda mempunyai aduan tentang perkhidmatan kami atau sebarang barangan atau perkhidmatan yang anda beli dari JSEcoin maka sila hubungi kami dengan segera. Anda akan dihubungi secepat mungkin pendengaran kami dari anda dan bertujuan untuk memberikan resolusi dalam masa 5 hari bekerja.
  2. Semua aduan akan ditangani secara adil dan sulit.
 11. Liabiliti

  1. Dalam apa keadaan tidak akan JSEcoin atau JSEcoin Limited bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang dialami pengguna, pelombong atau penerbit.
  2. Jumlah liabiliti kami tidak akan melebihi $ 100 USD setiap peristiwa di mana satu siri acara atau kempen dianggap satu peristiwa tunggal.
  3. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga termasuk mereka yang menggunakan rangkaian pengiklanan.
 12. Perubahan kepada terma dan syarat

  1. JSEcoin berhak untuk meminda terma-terma dan syarat-syarat seperti yang kita lihat patut untuk sebarang sebab pada bila-bila masa.
  2. Salinan terma dan syarat terkini sehingga kini disediakan di URL berikut:
 13. Jika pelombong atau penerbit tidak bersetuju dengan sebarang pindaan, mereka berhak untuk menamatkan perjanjian secara bertulis dalam tempoh 14 hari selepas pindaan dibuat.
 • Belanjawan, Captitalisation dan Hashing Kesukaran

  1. Walaupun setiap usaha dibuat untuk memenuhi keperluan pelombong berhubung dengan belanjawan kami berhak mengubah ganjaran perlombongan dan kesulitan yang ada pada bila-bila masa tanpa notis.
  2. JSEcoin berhak untuk memperkenalkan syiling baru dan mengedarkan syiling kerana ia sesuai. Semua urus niaga akan disediakan secara terbuka.
 • Kerosakan kepada Sistem

  1. JSEcoin tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh kerosakan pada sistem perkakasan atau perisian yang disebabkan oleh perlombongan.
 • Piawaian Laman Web

  1. JSEcoin mempunyai dasar toleransi sifar di laman web dan kandungan pengiklanan berikut:
   • Pornografi kanak-kanak
   • Tingkah laku seksual dengan haiwan
   • Kandungan ganas atau kesat
   • Racist, seksis atau apa-apa kandungan diskriminasi
   • Kandungan atau imej seseorang tanpa persetujuannya
   • Kesalahan jenayah
   • Nasihat pelaburan yang menipu
   • Spyware, malware, adware dan apa-apa perisian haram
   • Pelanggaran kandungan / hak cipta yang dirakam
   • Aktiviti haram seperti Spam dan Phishing
   • Mana-mana aktiviti scatalogical
   • Penggunaan tanda niaga pihak ketiga yang tidak dibenarkan
   • Promosi ubat atau alatan berkaitan
   • Mana-mana kandungan yang menyasarkan kanak-kanak berumur 18 tahun atau lebih muda
   • Perjudian atau pertaruhan dalam talian yang mensasarkan penonton AS
   • Dibayar untuk klik pengiklanan (PTC)
   • Penjana lalu lintas berselancar auto
   • Kandungan di bawah atau jika kandungan.
  2. Notis privasi dengan pilihan penyisihan mesti dipaparkan kepada pengguna. Tiada apa-apa yang perlu dilakukan untuk menyembunyikan atau meletak semula pemberitahuan ini.
  3. ID tapak mesti sepadan dengan nama domain yang skrip dijalankan.
  4. Apa-apa pelanggaran seksyen 15.1 boleh menyebabkan penamatan akaun penerbit anda serta-merta.
 • Permohonan

  1. Permohonan untuk akaun di rangkaian akan diluluskan atau ditolak atas budi bicara mutlak pekerja JSEcoin untuk apa-apa sebab yang kami anggap sesuai.
 • Salah guna

  1. Sebarang penyalahgunaan sistem akan mengakibatkan penggantungan segera atau penutupan akaun pengguna.
  2. Salah guna akan diadili semata-mata oleh pekerja JSEcoin dan boleh berdasarkan apa-apa faktor yang kita lihat patut.
  3. Penerbit menggunakan apa-apa cara untuk meningkatkan jumlah jejak yang dibekalkan secara buas akan mempunyai akaun mereka dengan segera ditutup. Semua lalu lintas yang disediakan mestilah pengguna tulen.
  4. Kod yang disediakan untuk penerbit seperti tag javascript tidak boleh diubah suai atau digunakan semula dalam apa cara sekalipun.
  5. Mewujudkan berbilang akaun pada sistem tanpa kebenaran terlebih dahulu akan dianggap sebagai penyalahgunaan.
  6. Kod penerbit hanya perlu diletakkan di domain yang dimiliki oleh webmaster atau dengan izin bertulis daripada pemilik laman web.
  7. SiteID yang digunakan dalam kod penerbit mesti sepadan dengan domain yang dimiliki oleh webmaster.
  8. Menggunakan mana-mana perkhidmatan menukar IP seperti VPN, proksi, TOR atau mana-mana sistem yang menyembunyikan atau mengubah alamat IP anda dilarang. Kami menyemak alamat IP pengguna terhadap senarai pihak ketiga untuk mengenal pasti pesalah.
 • Penutupan Akaun

  1. Pada penutupan akaun penerbit tidak akan berhak kepada sebarang imbuhan dana yang tinggal di dalam akaun.
 • Penggunaan Kuki

  1. JSEcoin menggunakan cookies dan localStorage untuk menyimpan maklumat pada komputer pengguna. Maklumat ini kemudian digunakan dalam penargetan oleh pengiklan, termasuk kempen penargetan. Kempen penargetan ialah apabila kuki ditempatkan, kadangkala oleh pihak ketiga, pada komputer pengguna dan kemudian iklan akan ditampilkan kepada pengguna dengan cookie khusus tersebut. Setiap penerbit bertanggungjawab untuk mengemas kini terma dan syarat, dasar privasi dan apa-apa dokumen undang-undang lain yang diperlukan untuk penggunaan cookies dan retargeting di kawasan setempat mereka.
 • Harta Intelek

  1. Para pengasas bersama JSEcoin mengekalkan semua hak, tajuk dan minat dalam laman web ini, produk dan perkhidmatannya termasuk semua hak cipta, paten, rahsia perdagangan, tanda dagangan, nama dagang, logo, slogan, grafik, skrip, kod, video, teks, perisian, fail, kandungan, maklumat dan hak harta intelek yang lain.
 • Ganti rugi

  1. Setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan memaksa kami dan kakitangan, pengarah, kontraktor, perunding, pemegang ekuiti, pembekal, vendor, pembekal perkhidmatan, syarikat induk, syarikat subsidiari, , sekutu, ejen, wakil, pendahulu, pengganti dan penerima daripada dan terhadap semua tuntutan, ganti rugi, liabiliti, kerugian, kos dan perbelanjaan.
  2. Kami berhak untuk menjalankan kawalan tunggal ke atas pembelaan, atas perbelanjaan anda, tentang sebarang tuntutan tertakluk kepada ganti rugi menurut syarat-syarat ini.
 • Rujukan

  1. Semua lalu lintas rujukan harus menjadi pengguna tulen, akaun palsu dan lalu lintas bot akan mengakibatkan penggantungan akaun.
  2. Pengguna JSEcoin dengan alamat IP pendua dan faktor lain yang menunjukkan akaun pendua tidak akan dibayar. Ini termasuk dua pengguna yang mendaftar dari pejabat / rumah yang sama.
  3. Kakitangan JSEcoin berhak untuk menggantung mana-mana akaun yang kami percaya telah menyalahgunakan sistem. Keputusan kami adalah muktamad dan tidak bertanggungjawab terhadap prosiding undang-undang.
 • Cukai

  1. Pengguna dan penerbit bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pendedahan dan pencukaian semua aset digital.
  2. JSEcoin Limited tidak akan bertanggungjawab terhadap implikasi cukai memindahkan atau memegang aset digital di bidang kuasa rumah anda.
 • Misc

  1. Mana-mana kontrak hendaklah dalam semua aspek ditafsirkan dan dikendalikan sebagai kontrak Inggeris dan mematuhi undang-undang Inggeris.
  2. JSEcoin tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran garis panduan atau undang-undang di luar UK.
  3. Sekiranya berlaku pelanggaran keselamatan, kehilangan data, isu pembangunan, atau sebarang sebab lain, pasukan JSEcoin nampak sesuai, kami berhak untuk menetapkan semula blok block kepada blok genesis atau sandaran sebelumnya. Di mana mungkin kita akan membawa baki akaun ke hadapan namun pengguna menerima risiko bahawa ia mungkin perlu untuk menetapkan semula atau membalikkan blok yang boleh mengakibatkan kehilangan dana atau data transaksi.
  4. Jika mana-mana bahagian terma dan syarat yang tidak asasnya didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, penemuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan atau penguatkuasaan baki terma dan syarat ini.