Vår visjon

Opprett en energieffektiv cryptocurrency mined på WWW

Vår visjon

Utforme en rettferdig cryptocurrency

Vår ambisjon er å skape en energieffektiv cryptocurrency mined av webmastere som er vedtatt globalt av vanlige brukere.

Alle de store kryptokurvene er for tiden avhengige av gruvearbeidere for å utføre kryptografihasjen. Hashing er en matematisk ligning som utføres i stor skala for å sikre en blokkkjede som er den underliggende transaksjonsdatabasen til en kryptokurrency. Denne prosessen forbruker enorme mengder databehandlingskraft og elektrisitet og domineres av serverfarmar. Gruvearbeidere belønnes for deres innsats ved fordelingen av valutaen.

Det er mulig å utføre SHA256 og annen kryptering i en standard nettleser eller på en mobil enhet. Ved å legge inn et javascript-stykke på et nettsted, kunne alle besøkende på nettstedet utføre hashing-krypteringsprosessen, som i kombinasjon med skalaen kunne erstatte miners rolle. Nettstedseierne vil da bli belønnet av fordelingen av valutaen. Vi har anslått at 1 av 15 personer enten eier eller har tilgang til et nettsted som gir en stor distribusjon og potensiell kundebase.

Ved å bruke overflødig CPU-kraft, kan store energi- og kostnadsbesparelser bli gjort over tradisjonelle kryptokurrency-nettverk.

Syn