Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester.
Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies .

Betingelser & Vilkår

 1. Definisjoner

  1. “Brukeren” betyr vedkommende som søker en konto eller person som bruker JSEcoin-plattformen.
  2. “Utgiveren” betyr vedkommende som søker en konto eller person som er ansvarlig for distribueringen av JSEcoin javascript-utvinningskoden.
  3. “Annonsen” eller “Advert” er en elektronisk form for annonsering som vises fra utgiverens nettsted.
  4. “Nettstedet” er utgiverens eide eiendom som brukes til å tilby annonseringsplass til annonsøren.
  5. “JSEcoin” er nettverket, driftet av JSEcoin Limited som fungerer som kryptovalutaens teknologiske leverandør.
  6. “Trafikk” er strømmen av brukere fra en utgivers nettsted til JSEcoin-plattformen.
  7. “Utvinner” er den som utfører hashing-algoritmen for å sikre JSEcoin-nettverket.
 2. Vilkår

  1. Disse “Betingelser og Vilkår” påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.
  2. Alle kontrakter og innkjøpsordre som er utarbeidet av JSEcoin skal være underlagt disse betingelser og vilkår som vil gjelde over alle andre dokument eller kommunikasjon fra annonsøren eller utgiveren.
  3. Hvis det kreves endringer i disse vilkårene, er det foretrukket at de blir bekreftet skriftlig.
  4. JSEcoin Limited, JSEcoin-ansatte og JSEcoin-agenter er ikke økonomiske rådgivere og ingen informasjon på denne nettsiden eller tredjeparts nettside og korrespondanse skal bli tolket som økonomisk rådgivning under noen omstendighet. Investorer er ansvarlige for å gjøre sin egen research og undersøkelser.
  5. Disse vilkår og eventuelle tvister vil bli regulert i henhold til lovgivningen i Storbritannia.
 3. Likviditet

  1. JSEcoin er ikke ansvarlig for bytte/handel av tokens eller coins til fiat-valutaer som for eksempel USD/EUR/GBP.
  2. JSEcoin kan ikke tilby assistanse i saker som omhandler coins og tokens som har blitt solgt via tredjeparter og kryptobørser.
  3. JSEcoin er ikke ansvarlige for å betale inntektsskatt, bankprovisjoner eller valuta-avgifter på vegne av utgiveren. Vennligst kontakt din lokale skattemyndighet for ytterligere informasjon om gjeldende skatteordninger.
 4. Levering av personvern-meldingen

  1. Selv om vi vil gjøre alle nødvendige grep for å sikre pålitelig og konsistent levering av personvern-meldingen vil JSEcoin ikke være ansvarlig for eventuelle tap, kostnader, skader eller utgifter hos utgiveren eller annen person eller selskap som oppstår som direkte eller indirekte skyldes feil med annonseringsnettverket.
 5. Publisitet

  1. JSEcoin kan bruke navn, varemerke og/eller korrespondanse med utgivere, annonsører eller tredjeparter uten skriftlig tillatelse i forkant.
 6. Statistikk og avvik

  1. Alle inntekter fra trafikk vil bli kalkulert basert på JSEcoin-statistikk. Dette vil være vårt eneste grunnlag for å kalkulere inntekten til utgivere.
  2. JSEcoin-statistikken er ikke alltid 100% korrekt, og dette er akseptert av både utgivere og utvinnere.
  3. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor vi ikke kan hente ut statistikk fra systemet, vil JSEcoin estimere inntekter og utgifter basert på historiske data. Våre avgjørelser rundt disse estimatene vil være endelige og kan ikke diskuteres.
 7. Eierskap og Risiko

  1. Enhver risiko i utvinning og annonsering skal sendes direkte til annonsøren ved levering av annonsen fra utgiveren.
  2. Ingen garantier kan bli gitt i forhold til kvalitet på trafikken og JSEcoin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap i forbindelse med lav-kvalitets trafikk.
 8. Oppsigelse og Refundering

  1. En annonsør kan avbryte en kampanje når som helst. Annonseringsnettverket tilbyr en live-funksjon for dette, men for sikkerhets skyld anbefaler vi at det gis 24 timers varsel om mulig.
  2. Hvis du er en annonsør har du rett til, i tillegg til dine andre rettigheter, å avbryte din kontrakt og motta en refundering. Du må informere oss skriftlig om at du ønsker å slette din konto. Din innlogging vil da bli fjernet og resterende saldo vil bli refundert til deg. Eventuelle bank/paypal-gebyrer fra dette dekkes av annonsøren.
  3. Hvis du er en utgiver har du rett til, i tillegg til dine andre rettigheter, å avbryte din kontrakt når som helst. Du må informere oss skriftlig om at du ønsker å slette din konto. Din innlogging vil da bli fjernet, og resterende saldo vil kun bli utbetalt dersom den oppfyller minimumsgrensene som angitt i seksjonen
 9. Force Majeure

  1. Dersom JSEcoin skulle forhindres i å utføre sine forpliktelser i henhold til en kontrakt for salg som et resultat av en hvilken som helst årsak utenfor vår kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, krig, streik, lock-out, maskinvarefeil, sikkerhetsbrudd, flom eller svikt fra tredjeparter, skal JSEcoin bli løst fra sine forpliktelser under nevnte kontrakt for salg så lenge driften er forhindret.
 10. Klager

  1. Dersom du ønsker å klage på vår tjeneste, eller klage på en vare eller tjeneste du har kjørt fra JSEcoin, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart. Du vil da bli kontaktet så snart som mulig etter at vi hører fra deg, og vi har som mål å nå en felles løsning innen 5 virkedager.
  2. Alle klager blir behandlet rettferdig og konfidensielt.
 11. Ansvar

  1. Hverken JSEcoin eller JSEcoin Limited vil være ansvarlig for eventuelle tap hos brukere, utvinnere eller utgivere.
  2. Vår totale erstatningssum vil aldri overstige 100 amerikanske dollar per hendelse, og en rekke hendelser eller kampanjer regnes som en enkelt hendelse.
  3. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap påført av tredjeparter inkludert de som benytter annonseringsnettverket.
 12. Endringer i betingelser og vilkår

  1. JSEcoin har rett til å endre våre betingelser og vilkår som vi ser hensiktsmessig, når som helst og av hvilken som helst grunn.
  2. En oppdatert versjon av de gjeldende betingelser og vilkår finner du ved å følge denne lenken:
 13. Dersom en utvinner eller utgiver ikke godtar endringene, har de rett til å gå fra avtalen skriftlig innen 14 dager etter at endringen er gjort.
 • Budsjetter, Kapitalisering og Hashing-vanskelighetsgrad

  1. Selv om vi gjør alt vi kan for å møte kravene fra utvinnerne når det gjelder budsjett påberoper vi oss retten til å endre belønninger for utvinning og hashing-vanskelighetsgraden når som helst og uten forvarsel.
  2. JSEcoin har rett til å introdusere nye coins og distribuere coins etter eget ønske. Alle transaksjoner blir gjort offentlig tilgjengelige.
 • Skade på Systemer

  1. JSEcoin er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader på maskinvare eller programvare som følge av utvinning.
 • Nettside-standarder

  1. JSEcoin har nulltoleranse for nettsider og annonser med følgende innhold:
   • Barneporno
   • Seksuell omgang med dyr
   • Voldelig eller støtende innhold
   • Rasistisk, kjønnsdiskriminering eller annet diskriminerende innhold
   • Innhold eller bilder av en person uten hans/hennes samtykke
   • Kriminelle handlinger
   • Misvisende investeringsråd
   • Spyware, malware, adware eller annen ulovlig programvare
   • Piratkopiert innhold / Copyright-brudd
   • Ulovlige aktiviteter som Spam og Phishing
   • All aktivitet som involverer avføring
   • Uautorisert bruk av varemerker tilhørende tredjeparter
   • Promotering av narkotika eller relatert brukerutstyr
   • Alt innhold/reklame rettet mot barn som er 18 år eller under
   • Gambling eller online-betting som retter seg mot borgere fra USA
   • Paid to click-annonsering (PTC)
   • Autosurf trafikk-generatorer
   • Pop-unders eller iframing-innhold.
  2. Personvern-melding med mulighet for å Opt-out skal vises til alle besøkende. Ingenting skal gjøres for å gjemme eller pynte på meldingen.
  3. Site ID’s må matche med domenenavnet som skriptet kjører på.
  4. Eventuelle brudd på seksjon 15.1 kan resultere i umiddelbar avvikling av din utgiver-konto.
 • Søknader

  1. Søknader for en konto på vårt nettverk kan bli godtatt eller avslått av JSEcoin-ansatte for enhver grunn vi finner passende.
 • Misbruk

  1. Eventuell misbruk av systemet vil resultere i umiddelbar avvikling eller stenging av brukerens konto.
  2. Hva som regnes som misbruk kan kun avgjøres av JSEcoin-ansatte og kan baseres på de faktorer vi ser som passende.
  3. Utgivere som bruker kunstige metoder for å få høyere besøkstall vil få sine kontoer stengt med umiddelbar virkning. All trafikk skal komme fra ekte brukere.
  4. Koder gitt til utgivere som for eksempel javascript-taggen skal ikke bli modifisert eller ombrukt på noen slags måte.
  5. Å lage flere kontoer i systemet uten tillatelse på forhånd blir regnet som misbruk.
  6. Utgiverkoden må kun plasseres på domener som er eid av webmasteren, eller på nettsider som har gitt skriftlig tillatelse fra eier i forkant.
  7. SiteID'en som blir brukt i utgiverkoden må matche med domenet til webmasteren.
  8. Bruk av tjenester som endrer din IP-adresse, for eksempel VPN, proxy, TOR eller lignende er ikke tillatt. Vi sjekker brukernes IP-adresser mot tredjeparts lister for å identifisere misbruk.
 • Stenging av Konto

  1. Ved stenging av konto vil utgiveren ikke ha rett til å få resterende beløp fra kontoen tilbakeført eller godskrevet.
 • Bruk av Cookies

  1. JSEcoin bruker cookies og localStorage til å lagre informasjon på brukerens datamaskin. Denne informasjonen blir så brukt til målrettet annonsering, inkludert retargeting-kampanjer. En retargeting-kampanje er når en cookie blir plassert, noen ganger av en tredjepart, på en bruker sin datamaskin og deretter vises annonser til brukeren med denne spesifikke cookien. Enhver utgiver er ansvarlig for å oppdatere sine brukervilkår, personvernerklæring og alle andre juridiske dokumenter som er nødvendige for bruk av cookies og retargeting i deres lokale regioner.
 • Immaterielle Rettigheter

  1. Grunnleggerne av JSEcoin holder alle rettigheter, titler og interesse i denne nettsiden, dets produkter og tjenester inkludert alle åndsverk, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker, varenavn, logoer, ordtak, grafikk, scripter, koder, videoer, tekster, programvare, filer, innhold, informasjon og andre immaterielle rettigheter.
 • Erstatning

  1. I den grad gjeldende lovverk tillater det, skal du holde våre nåværende, tidligere og fremtidige ansatte, offiserer, direktører, konsulenter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, representanter, forgjengere, etterfølgere og tildelinger fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, kostnader og utgifter.
  2. Vi forbeholder oss retten til å utøve enekontroll over forsvaret ved eventuelle erstatningskrav i henhold til disse vilkårene.  Denne erstatningen er i tillegg til, og ikke i stedet for, andre erstatninger som er angitt i en skriftlig avtale mellom deg og JSEcoin.
 • Referanser

  1. All referanse-trafikk skal være ekte brukere, falske kontoer og bot-trafikk vil resultere i stenging av konto.
  2. JSEcoin-brukere med dupliserte IP-adresser og andre faktorer som indikerer dupliserte kontoer, vil ikke bli betalt. Dette inkluderer to brukere som registrerer seg fra samme hjem/kontor.
  3. JSEcoin-personell forbeholder oss retten til å utestenge kontoer vi mener har misbrukt vårt system. Vår avgjørelse er endelig og er ikke underlagt rettslige prosesser.
 • Beskatning

  1. Brukere og utgivere er selv ansvarlige for offentliggjøring og beskatning av alle sine digitale eiendeler.
  2. JSEcoin Limited kan ikke holdes ansvarlig for skattemessige konsekvenser ved overføring eller oppbevaring av digitale eiendeler i ditt hjemland jurisdiksjon.
 • Diverse

  1. Eventuelle kontrakter skal i alle henseender tolkes og fungere som en engelsk kontrakt, og i samsvar med engelsk lov.
  2. JSEcoin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd på retningslinjer eller lover utenfor Storbritannia.
  3. Ved et eventuelt sikkerhetsbrudd, tap av data, utviklingsproblem, eller annen årsak som JSEcoin anser som passende, forbeholder vi oss retten til å resette blokkjeden til genesis-blokken eller en tidligere backup. Når det er mulig, vil vi ta med kontosaldoer videre, men brukeren aksepterer risikoen for at det kan være nødvendig å tilbakestille eller reversere blokkkjeden som kan medføre tap av midler eller transaksjonsdata.
  4. Hvis noen av disse vilkårene som ikke er grunnleggende, blir funnet å være ulovlige eller ikke mulige å håndheve, vil slik vurdering ikke påvirke gyldigheten til resten av vilkårene.